Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

CAO Jeugdzorg 2021 – 2023 gepubliceerd

23 juni 2022 – De afspraken van het afgelopen mei definitief geworden onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao zijn uitgewerkt in een cao-tekst. De cao jeugdzorg 2021 – 2023 is nu gereed en gepubliceerd.

De cao jeugdzorg 2021 – 2023 geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december.

Naast de structurele loonsverhogingen voor 2021 (2 procent), 2022 (3 procent) en 2023 (3 procent), zijn ook de afspraken over thuiswerken, de hogere kilometervergoeding voor zakelijke reizen (39 cent), het terugdringen van de werkdruk en de afspraken over een generatieregeling in de cao-tekst opgenomen.

Aanvullende afspraken loonsverhoging 2021
Het doorvoeren van de loonsverhoging voor 2021 bleek administratief en belastingtechnisch moeilijk te realiseren. Daarom zijn daar de onderstaande aanvullende afspraken over gemaakt:

  • De 2 procent loonsverhoging over 2021 wordt in 2022 als een eenmalige uitkering uitbetaald, inclusief eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en arbeidsmarkttoeslag.
  • U heeft hebt recht op een eenmalige uitkering als u in 2021 onder de cao jeugdzorg heeft gewerkt. Werkte u een deel of heel 2021 voor een andere dan uw huidige werkgever, dan wordt de uitkering betaald door uw oude werkgever.
  • Vanaf 1 januari 2022 zijn de salarissen verhoogd met de 2 procent van 2021 en de 3 procent voor 2022. Deze verhogingen zijn terug te zien in de nieuwe salaristabellen jeugdzorg 2021 – 2023.

Bekijk hier de volledige cao jeugdzorg 2021 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris