Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Kinderopvang 2020 – 2021 beschikbaar

4 mei 2020 – De cao kinderopvang 2020 – 2021, naar aanleiding van het in februari bereikte principeakkoord, is nu beschikbaar. In de cao zijn tevens de nieuwe salarisschalen opgenomen.

Blijf nu op de hoogte

47939 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Gedurende de looptijd van de cao, 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021, gaan de salarissen structureel met 5,5 procent omhoog. Voor de medewerkers in de onderste schalen, loopt het zelfs op tot 6 procent. De eerste verhoging van 3 procent, geldt per 1 juli 2020. Over de periode 1 januari tot 1 juli 2020 ontvangen medewerkers in juli een eenmalige uitkering van 3 procent. Daarnaast wordt in december een eindejaarsuitkering van 2 procent uitbetaald en gaan de lonen per 1 januari 2021 nog eens met 12 euro bruto omhoog, op basis van een fulltime dienstverband. Ook het vitaliteitsbudget van 0,4 procent, wordt aan de salarissen toegevoegd.

Op het gebied van de werkdruk gaan de niet-groepsgebonden uren omhoog om tijd te maken voor administratie, teamoverleg, oudergesprekken en het voorbereiden van activiteiten, zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang.

Bekijk hier de volledige cao kinderopvang 2020 – 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris