Cao Kinderopvang gewijzigd

9 oktober 2017 – In verband met de nieuwe eisen in de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de Harmonisatie is de cao kinderopvang gewijzigd. Dat meldt het FCB, het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Het betreft onder meer de toevoeging van de Taaleis Nederlands en de opleiding voor het werken met 0-jarigen aan de functie van pedagogisch medewerker. De nieuwe eisen gaan in op 1 januari 2018. Een tussentijdse wijziging van de cao was daarom onvermijdelijk.

De belangrijkste wijzigingen en toevoegingen zijn:

  • toevoeging opleidingsbeleid in artikel 9.1
  • toevoegingen en wijzigingen in het functieboek, zoals:
    • aankondiging toevoeging functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach
    • toevoeging scholing voor werken met 0-jarigen en Taaleis Nederlands bij de functie pedagogisch medewerker
    • gelijkschakeling kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker dagopvang en peuterspeelzaalmedewerkers

Klik hier voor de gewijzigde cao kinderopvang.

Door: Redactie Ambtenarensalaris