Cao-onderhandelingen Kinderopvang vastgelopen

7 december 2017 – FNV Zorg & Welzijn heeft de onlangs gestarte cao-onderhandelingen voor de kinderopvang stilgelegd. Volgens de bond bieden de werkgevers veel te weinig als het gaat over werkdruk en flexibele inzetbaarheid.

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

FNV wil graag meer uren voor niet-groepsgebonden werk, maar werkgevers bieden maar 1,2 uur per groep per week. “Dat is echt veel te weinig. Zeker als je bedenkt dat er tijd nodig is om de nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang, die vanaf januari gaan gelden, terug te zien op de werkvloer”, vertelt Ilse van der Weiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Ook vindt de vakbond dat werkgevers onvoldoende tegemoet komen aan het stoppen van de in hun ogen doorgeslagen flexibilisering in de kinderopvang. Werkgevers vinden dat medewerkers die minder dan 18 uur per week werken, vier dagen beschikbaar moeten zijn. Medewerkers die meer werken zouden zelfs vijf dagen beschikbaar moeten zijn. FNV vindt dit een ‘wel hele royale rekenregel’ die te veel verlangt van de vrije tijd van medewerkers. Van der Weiden vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat werkgevers hun medewerkers niet meer duidelijkheid en zekerheid willen bieden, juist nu de kinderopvang in de lift zit en er personeelstekorten ontstaan.

De huidige cao Kinderopvang loopt nog tot 1 januari 2018. De bond geeft aan met haar leden in gesprek te zijn over eventuele acties om tot een werkbare cao te komen.

De volledige cao-inzet van de FNV vindt u hier.

Door: Redactie Ambtenarensalaris