Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO SBOH 2018 – 2019 beschikbaar

19 november 2018 – Alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voor de cao SBOH 2018-2019 zijn verwerkt in een cao-tekst. De nieuwe cao voor aios huisarts-, aios ouderengeneeskunde en aios-AVG (artsen voor verstandelijk gehandicapten) is nu beschikbaar.

Blijf nu op de hoogte

47925 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De cao SBOH loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Gedurende de cao gaan de salarissen met 2,8 procent omhoog. De eerste verhoging van 1,1 procent geldt per 1 januari 2018. In januari 2019 komt er nog eens 1,1 procent bij en wordt ook de eindejaarsuitkering met 0,6 procent verhoogd.

Een andere afspraak betreft de verbeterde ervaringsjarenregeling. Voor aios die vanaf 1 januari 2019 bij de SBOH in dienst treden, wordt in de ervaringsjarenregeling geen onderscheid meer gemaakt tussen werkervaring in het eigen vakgebied of daarbuiten. Ieder vol jaar ervaring als praktiserend arts, geeft recht op een periodieke verhoging. Voor aios die al voor 1 januari 2019 in dienst waren, geldt een compensatieregeling. Zij ontvangen twee keer een eenmalige uitkering: komende maand 0,7 procent over het salaris in 2018 en in december 2019 1,1 procent over het salaris in 2019.

Aios-AVG vallen sinds 1 januari dit jaar onder de cao SBOH. Voor hen is een apart hoofdstuk opgenomen met specifieke afspraken.

Bekijk hier de volledige cao.

Door: Redactie Ambtenarensalaris