Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO SBOH 2020: 2,7 procent erbij + verhoging eindejaarsuitkering

20 mei 2020 – De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en werkgeversorganisatie SBOH hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao SBOH voor 2020. Vorige week werd al bekend dat het om een beperkte cao zou gaan, vanwege de coronacrisis.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Omdat de onderhandelaars het onwenselijk vinden aios nog langer te laten wachten op een salarisverhoging, is afgelopen maandag een onderhandelaarsakkoord gesloten met daarin een beperkt aantal onderwerpen. Artsen in opleiding ontvangen een salarisverhoging van 2,7 procent en de eindejaarsuitkering gaat met 0,4 procent omhoog.

Belangrijkste resultaten

  • De cao geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
  • Per 1 juni 2020 volgt een salarisverhoging van 2,7 procent en een nabetaling van 2,7 procent over de maanden januari tot en met mei 2020 voor alle aios die in juni nog in dienst zijn van de SBOH.
  • De eindejaarsuitkering gaat dit jaar structureel met 0,4 procent omhoog.
  • In september 2020 praten de onderhandelaars verder over belangrijke thema’s die nu niet aan bod zijn gekomen. Voor 2021 kunnen deze onderwerpen wél onderdeel uitmaken van het cao-akkoord. Het gaat in ieder geval om arbeidsduur en diensten tijdens stages en onkostenvergoedingen.
  • Aios maatschappij en gezondheid (M&G) zijn sinds 2019 bij het landelijk werkgeverschap van de SBOH ondergebracht, maar waren nog niet in de cao opgenomen. Voor deze groep zijn in het akkoord een aantal specifieke punten opgenomen.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao SBOH 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris