Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Sociaal Werk: 6,5 procent erbij

27 juni 2019 – FNV en CNV hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met Sociaal Werk Nederland voor een nieuwe cao per 1 juli. Gedurende de looptijd van twee jaar gaan de salarissen met 6,5 procent omhoog.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarissen
De cao kent twee loonsverhogingen: 3,25 procent per 1 september 2019 en nog eens 3,25 procent per 1 juli 2020.

Werkdruk en duurzame inzetbaarheid
Andere belangrijke onderwerpen zijn duurzame inzetbaarheid en werkdruk. Mede door de druk op de gemeentelijke budgetten wordt steeds meer en complexer werk met steeds minder mensen gedaan. In het kader van duurzame inzetbaarheid, is er het loopbaanbudget. Het begrip duurzame inzetbaarheid wordt verduidelijkt, zodat helderder is waar het loopbaanbudget voor gebruikt kan worden. Daarnaast kunnen medewerkers straks maandelijks kiezen hoe zij het individueel keuzebudget (ikb) willen inzetten.

Sociaal werker in functiegebouw
Omdat het huidige functiegebouw vaak niet meer aansluit bij de praktijk, ontstaan er problemen bij het inpassen van functies. Daarom wordt het functiegebouw gedurende de cao onder de loep genomen en aangepast aan de praktijk. Ook de functie van sociaal werker wordt dan aan het functiegebouw toegevoegd.

Helderheid
Tot slot worden huidige cao-artikelen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, aangescherpt en vereenvoudigd zodat er geen misverstanden over kunnen ontstaan.

De tekst van het akkoord is volgende week beschikbaar. Dan kunnen leden van de bonden en Sociaal Werk Nederland op het akkoord reageren. Na instemming kan het akkoord worden uitgewerkt in een definitieve cao-tekst voor de periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris