Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO VVT: check uw eindejaarsuitkering

20 mei 2020 – Vakbond FNV roept werkenden in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg die onder de cao VVT vallen, te controleren of zij de eindejaarsuitkering over 2019 hebben ontvangen.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
In de cao is afgesproken dat de eindejaarsuitkering in november 2019 òf uiterlijk 1 mei 2020 aan medewerkers uitbetaald moet zijn. De hoogte van de eindejaarsuitkering is gebaseerd op uw bruto salaris, inclusief eventueel meerwerk, maar zonder vakantiebijslag en andere toeslagen en vergoedingen. Was u een gedeelte van het kalenderjaar in dienst, dan ontvangt u de eindejaarsuitkering naar verhouding van het aantal maanden dat u in dienst was.

Per 1 december 2018 bedraagt de eindejaarsuitkering 8,33 procent van het bruto salaris over de periode december 2018 tot en met november 2019 Vanaf 1 december 2019 gaat het om 8,33 procent van het bruto salaris in de maanden december 2019 tot en met november 2020.

Heeft u de eindejaarsuitkering nog niet ontvangen, maak dan uw werkgever hierop attent.

Door: Redactie Ambtenarensalaris