Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Ziekenhuizen definitief: deze maand 5 procent erbij en eenmalige uitkering

6 januari 2020 – Met een overduidelijk akkoord van ziekenhuismedewerkers en werkgeversorganisatie NVZ, is de nieuwe cao Ziekenhuizen een feit. Dat betekent voor deze maand een eenmalige uitkering van 1.200 euro en een eerste loonsverhoging van 5 procent.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Bonden en werkgevers bereikten in december een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe ziekenhuis cao. Afgesproken werd onder andere een loonsverhoging van tenminste 8 procent, oplopend tot 10 procent door verhoging van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Vanaf deze maand gaan de salarissen met 5 procent omhoog en volgend jaar volgt de overige 3 procent. De eenmalige uitkering van 1.200 euro geldt naar rato van het dienstverband en geldt voor iedereen die op 1 april 2019 en 1 december 2019 aaneengesloten in dienst was. Ook de leerlingsalarissen en stagevergoedingen gaan omhoog.

Ook op het gebied van de balans tussen werk en privé zijn belangrijke resultaten bereikt. Na een nachtelijke bereikbaarheidsdienst krijgen medewerkers 2 uur meer hersteltijd en hoeven zij pas na 8 uur weer aan het werk. Medewerkers worden bovendien beter beloond voor hun beschikbaarheid. Worden ze opgeroepen om extra te werken, dan geldt voortaan een toeslag als deze dienst binnen 72 uur begint. In de oude cao was dat 24 uur.

De nieuwe cao loopt met terugwerkende kracht van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao ziekenhuizen 2019 – 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris