Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Duidelijkheid over coronabonus zorgmedewerkers

21 september 2020 – Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt hoe de coronabonus van 1.000 euro voor zorgmedewerkers wordt aangevraagd en uitgekeerd. Aan de hand van een handreiking kunnen werkgevers bepalen wie voor de bonus in aanmerking komt.

Blijf nu op de hoogte

47452 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Wie komt in aanmerking?
Zorgorganisaties bepalen zelf voor wie zij de bonus aanvragen. De handreiking van het ministerie met wie wel en wie niet in aanmerking komen helpt hen hierbij. Voorbeelden van zorgverleners die volgens de handreiking voor de bonus in aanmerking komen zijn:

  • Zorgprofessionals die covid-19-patiënten hebben verpleegd, verzorgd, behandeld etc.
  • Zorgprofessionals die extra uren hebben gewerkt of geen verlof op konden nemen
  • Zorgprofessionals die de reguliere zorg draaiend hebben gehouden onder uitzonderlijke en zware omstandigheden (bijvoorbeeld met minder collega’s)
  • Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan preventie (bijvoorbeeld d.m.v. bron- en contactonderzoek)
  • Zorgprofessionals die de covid-19-maatregelen hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld de bezoekersregeling in de verpleeg- en verzorgingshuizen

Ook ondersteunend personeel, zoals schoonmakers, maakt aanspraak op de bonus. En in tegenstelling tot eerdere berichten komen ook artsen in aanmerking voor de bonus, mits ze niet te veel verdienen.

Wie komt niet in aanmerking voor de bonus?
Niet alle zorgmedewerkers komen volgens het ministerie voor de bonus in aanmerking, bijvoorbeeld omdat zij meer dan twee keer modaal verdienen (meer dan 73.000 euro per jaar). Uitgezonderde groepen zijn onder andere:

  • medewerkers die onder de cao Ziekenhuizen, UMC, VVT of GGZ vallen en in schaal 75 of hoger zitten
  • uitzendkrachten met een bruto uurloon van meer dan € 39
  • zzp’ers met een bruto uurtarief van meer dan € 88,90
  • zorgprofessionals die werken in Caribisch Nederland. De druk op deze zorgmedewerkers zou volgens minister De Jonge tot nu toe beperkt zijn gebleven.
  • PGB-zorgverleners. De zorg die zij verlenen wordt op een andere manier gefinancierd. Voor PGB-zorgverleners wordt nog een andere regeling gemaakt.

Oproep aan werkgevers regeling breed uit te voeren
De bonden roepen werkgevers op de regeling ruimhartig uit te voeren en zo breed mogelijk zorgverleners voor de bonus voor te dragen, zonder onderscheid naar functie en inkomen. De bonus is in het leven geroepen als blijk van waardering aan zorgprofessionals die zich in de coronacrisis hebben ingezet. Volgens de bonden verdienen alle zorgmedewerkers die hebben bijgedragen die waardering, ongeacht titel of beroep. Het ministerie kiest echter voor een inkomensgrens en voor het werken met een ‘ja, mits’ en een ‘nee tenzij’ lijst. De keuze wie wel of geen bonus krijgt ligt nu bij de individuele werkgever. De bonden zijn bang dat dit leidt tot een kloof tussen beroepsgroepen en tussen medewerkers onderling. De enige manier om dat te voorkomen, is volgens de bonden de regeling zo breed mogelijk in te zetten voor iedereen die heeft bijgedragen aan de COVID-19 zorg.

Wanneer staat de bonus op uw rekening?
Het streven is dat de coronabonus nog dit jaar wordt uitgekeerd. Ministers De Jonge en Van Ark lieten eerder al weten dat dit waarschijnlijk niet voor iedereen gaat lukken. Dat blijkt ook uit de werkwijze en doorlooptijden voor de aanvraag en uitkering.

Zorgorganisaties moeten hun aanvraag vóór 1 november indienen. Het ministerie van VWS geeft aan de aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen, maar mag hier maximaal 13 weken over doen. De bonus wordt uitgekeerd aan de werkgever. Na ontvangst van het geld moet de zorgorganisatie de bonus binnen vijf maanden aan de medewerker uitkeren. In het ergste geval ontvangt een medewerker het geld dan pas medio 2021.

Aanvragen van de bonus
Om een aanvraag te kunnen doen moet een zorgorganisatie uit minimaal twee personen bestaan. Zij kunnen de bonus aanvragen voor medewerkers, uitzendkrachten en zzp’ers. Zzp’ers kunnen dus zelf geen aanvraag doen, maar zijn hiervoor afhankelijk van de organisatie die hen inhuurt.

Keurt het ministerie een aanvraag goed, dan ontvangt de zorgorganisatie 1000 euro subsidie plus een bepaald bedrag voor de verplichte heffingen. Op die manier krijgt de medewerker uiteindelijk 1000 euro netto op zijn rekening.

Gevolgen voor toeslagen en belasting
De bonus heeft geen effect op inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen. Ook vormt de bonus voor werkgevers geen belemmering voor de uitkering van een eindejaarsuitkering of het geven van een kerstpakket.

Wel telt de bonus mee bij het belastbare inkomen. Daardoor kan het gebeuren dat een medewerker in een hogere belastingschaal terecht komt.

Lees hier de volledige subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 en de Handreiking Bonus zorgprofessionals COVID-19.

Door: Redactie Ambtenarensalaris