Eerste cao kraamzorg beschikbaar

17 juli 2017 – De tekst van de allereerste cao kraamzorg is beschikbaar. Het onderhandelaarsakkoord tussen Bo Geboortezorg en werknemersorganisaties FBZ, CNV, FNV en NU’91 is nu uitgewerkt in een cao-tekst. Dat meldt FBZ.

De eerste cao voor de kraamzorg is gebaseerd op de vorige cao VVT 2014-2016. Op basis van het onderhandelaarsakkoord zijn de desbetreffende artikelen aangepast. Alle overige artikelen zijn gelijk gebleven.

De cao kraamzorg loopt van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017.

CAO Kraamzorg 2016 – 2017
Salarisschalen kraamzorg per 1 juli 2017

Door: Redactie Ambtenarensalaris