Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Eindbod Arbo Unie CAO 2023

12 december 2022 – Arbo Unie heeft na vijf onderhandelingsrondes een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Daarin gaan de lonen per 1 januari met 4 procent omhoog met een minimumbedrag van 150 euro en ontvangen medewerkers komende maand een eenmalige uitkering van 1.500 euro. Ook worden de reiskosten- en thuiswerkvergoeding verhoogd, evenals de eindejaarsuitkering.

In de cao met een looptijd van een jaar krijgen medewerkers per 1 januari 2023 minimaal 4 procent meer salaris. Daarbij biedt Arbo Unie een ondergrens van 150 euro bruto bij een fulltime dienstverband. Dit leidt voor medewerkers in de lagere schalen tot een relatief hogere verhoging.

Alle medewerkers die op 31 januari 2023 in dienst zijn van Arbo Unie en uiterlijk 1 december 2022 in dienst zijn gekomen, krijgen in januari een eenmalige uitkering van 1.500 euro. Deze uitkering wordt uitbetaald naar rato van het dienstverband en de datum dat ze in dienst kwamen.

Eindejaarsuitkering
De werkgever wil de eindejaarsuitkering verhogen van 3 naar 3,5 procent.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding
Ook op het gebied van reiskosten en thuiswerk gaan medewerkers er op vooruit. De reiskostenvergoeding wordt per 1 januari verhoogd van 0,19 naar 0,21 cent per kilometer. De thuiswerkvergoeding bedraagt volgend jaar 2,13 euro netto. Dat is nu nog 2 euro netto.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering op kosten werkgever
Voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschiktheid zijn sluit Arbo Unie een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee het inkomen wordt aangevuld tot 70 procent van het laatstverdiende salaris. De premie wordt volledig door de werkgever betaald.

LAD-onderhandelaar Robert Barendse is tevreden met het bod van de werkgever. Hoewel hij liever een akkoord had bereikt dan een eindbod te krijgen, beschouwt hij het eindbod als een resultaat. Volgens De Arbo Unie is de financiële ruimte beperkt. Binnen de mogelijkheden hebben de bonden er zoveel mogelijk uit gehaald. Daardoor kon onder andere de eindejaarsuitkering flink omhoog.

Bekijk hier het volledige eindbod cao Arbo Unie 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris