Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Eindbod CAO Sociaal Werk: 4,5 procent in twee jaar

23 november 2021 – Na een lang onderhandelingstraject, hebben de werkgevers een eindbod gedaan voor de cao sociaal werk 2021 – 2023. Dat bod bestaat onder andere uit een loonsverhoging van 2,5 procent per 1 december 2021 en nog eens 2 procent in 2023.

Salaris en functiewaardering
Over de uitbreiding van het verlofsparen en het loopbaanbudget en het bijwerken van het functieboek bereikten de onderhandelaars van de zomer al overeenstemming. Op het gebied van de lonen zijn de onderhandelaars nu ook dichter bij elkaar gekomen met een salarisverhoging van 2,5 procent per 1 december en 2 procent in 2023. Naast de salarisverhogingen, worden ook de functieomschrijvingen opgepakt zodat die beter aansluiten bij de praktijk en medewerkers de functiewaardering krijgen geven die ze verdienen.

Over het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor hogere lonen in zorg en welzijn in 2022 kunnen en willen de werkgevers pas later afspraken maken.

Een begin
Voor FNV-bestuurder Jan Verhoeven is het eindbod slechts een begin voor de aanpak van de problemen in de sector. “We hebben er allemaal belang bij dat de sector aantrekkelijker wordt. Er is dringend behoefte aan nieuwe instroom van mensen en mensen die blijven, maar daar heb je dan wel aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden voor nodig. Werkgevers moeten die handschoen, ook in de organisaties, oppakken”, aldus Verhoeven.

Overige afspraken
Met oudere werknemers die met hun huidige werk niet gezond hun AOW kunnen halen wordt gekeken naar maatwerkoplossingen. Daarbij kan gedacht worden aan korter werken of vervroegd uittreden. Afspraken over thuiswerken, onbereikbaarheid thuis en meer werkzekerheid voor tijdelijk en ingeleend personeel laten de werkgevers in het eindbod over aan de organisaties.

Het eindbod van de werkgevers geldt per 1 juli 2021 voor een periode van twee jaar. Het is nu aan de medewerkers om op het eindbod van de werkgevers te reageren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris