Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Gedeeltelijke overeenstemming CAO Sociaal Werk

1 juli 2021 – Bonden en werkgevers in het sociaal werk hebben over drie onderwerpen overeenstemming bereikt. Op de andere punten liggen de meningen nog ver uit elkaar. Daarom worden de gesprekken in september voortgezet. De huidige cao is per vandaag verlopen.

Overeenstemming over verlofsparen, loopbaanbudget en functieboek
Volgens FNV zijn er nog veel verschillen en hebben de werkgevers tot nu toe met drie voorstellen ingestemd. Zo willen de werkgevers net als de bonden het verlofsparen uitbreiden naar maximaal 100 weken. Ook willen ze de opbouw van het loopbaanbudget uitbreiden van 36 maanden naar 60 maanden. Tot slot is er overeenstemming over de noodzaak het functieboek bij te werken voor een betere aansluiting op de praktijk. Dat wordt een gezamenlijk project tijdens de looptijd van de nieuwe cao. FNV wil daarbij ook de inspraak- en beroepsmogelijkheid bij de functiebeschrijving en inschaling verduidelijken en verbeteren.

Daarnaast willen de bonden het recht op de generatieregeling beter in de cao vastleggen. Nu krijgen medewerkers die van de regeling om korter te werken gebruik willen maken, volgens de bond nog vaak nee verkocht. Ouderen die het met deze regeling niet volhouden tot hun AOW, moeten vervroegd kunnen uittreden. De werkgevers zijn echter nog niet overtuigd van de noodzaak van betere ouderenregelingen.

Loonsverhoging en minimumloon
FNV vraagt 5 procent loonsverhoging, maar staat daarmee nog ver van het bod van de werkgevers, dat volgens FNV niet eens de oplopende inflatie compenseert. Ook wil de bond een minimum uurloon van 14 euro per uur, zodat medewerkers in de lagere salarisschalen een beter loon krijgen. Volgens de werkgevers gaat dit ten koste van baanbehoud.

Onbereikbaarheid, thuiswerken en werkzekerheid
Op de wensenlijst van de bonden blijft ook het recht op onbereikbaarheid in vrije tijd en thuiswerken op de agenda staan. Evenals meer werkzekerheid voor tijdelijk personeel en voor medewerkers die hun werk naar een nieuwe opdrachtnemer zien gaan.

Vervolg
Op 16 en 28 september praten de onderhandelaars verder.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris