Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Gemiddeld 12 procent erbij in CAO Kinderopvang

9 februari 2023 – Medewerkers in de kinderopvang krijgen de komende anderhalf jaar gemiddeld bijna 12 procent meer salaris. Daarover hebben de bonden een akkoord bereikt met brancheorganisaties BK en BMK.

Gemiddeld 11,9 procent meer salaris
De onderhandelingen werden een paar weken geleden hervat, nadat de gesprekken afgelopen november vastliepen op het eindbod van de werkgevers. De bonden gingen niet akkoord met een salarisstijging van 10,15 procent in twee jaar. De werkgevers hebben daar nu een schepje bovenop gedaan. Concreet betekent dat dat kinderopvangmedewerkers er in 18 maanden gemiddeld 11,9 procent meer salaris bij krijgen.

525 euro eenmalig
Per 1 april stijgen de lonen met 150 euro bruto op basis van een fulltime salaris en daar bovenop 2 procent. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van 7,9 procent dit jaar. Bovendien ontvangt iedereen die op 1 juli 2023 in dienst is, die maand een eenmalige uitkering van 525 euro bruto naar rato van het dienstverband. Bij wie afgelopen maand al een eenmalige gratificatie heeft ontvangen, wordt deze gratificatie op de eenmalige uitkering in mindering gebracht tot een maximum van 300 euro.

Berekeningen nettoloon 2023
Om te weten wat de salarisverhogingen betekenen voor het nettosalaris, heeft Werkenbijkinderopvang.nl voorbeeldberekeningen gemaakt voor het nieuwe nettoloon per 1 april 2023 in vergelijking met de huidige salarissen. Onderstaande berekeningen gaan uit van een medewerker met een parttime dienstverband van 75 procent, zonder bijdrage zorgverzekering of andere vergoedingen. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Februari 2023

TredeSalarisParttimeMaandloon Netto
92.18875%1.6411.442
142.49075%1.8681.621
192.83175%2.1231.789

April 2023

TredeSalarisParttimeMaandloonNettoVerschil
92.38575%1.7891.62712,84%
142.69375%2.0201.81311,80%
193.04175%2.2801.9629,67%

Loonsverhogingen 2024
Per 1 januari 2024 gaan de lonen opnieuw met 2 procent omhoog en worden er twee periodieken aan de loonschalen toegevoegd. Daardoor kunnen medewerkers die al jaren aan de top van hun schaal zitten, weer doorgroeien in salaris. Dit leidt voor de helft van de medewerkers nog eens tot gemiddeld 2,5 procent meer loon. Tot slot volgt er per 1 april 2024 nog een laatste loonsverhoging van 2 procent.

Levensfasebudget
Het akkoord bevat ook afspraken over het levensfasebudget. Dit budget wordt voor maximaal vijf jaar geïndexeerd. Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid het levensfasebudget mee te nemen naar een andere werkgever.  

Personeelstekorten en werkdruk
De komende tijd praten bonden en werkgevers verder over de personeelstekorten en hoge werkdruk in de kinderopvang. Onderwerpen die steeds urgenter worden. Zo bleek gister uit cijfers van het CBS dat de werkdruk na corona verder is toegenomen. Daarnaast werd duidelijk dat hoewel er de afgelopen vier jaar 20 duizend nieuwe medewerkers bij zijn gekomen, de vacaturegraad in de kinderopvang hoger is dan ooit.

Als de achterbannen instemmen met de gemaakte afspraken, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in per 1 januari 2023 en loopt deze tot en met 30 juni 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50068 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris