Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

InEen zegt CAO Gezondheidscentra/AHG op

20 november 2018 – Werkgeversorganisatie InEen heeft de cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019 opgezegd, zonder dat er duidelijkheid is over de nieuwe situatie.

Blijf nu op de hoogte

47922 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt werknemersorganisatie FBZ die zich grote zorgen maakt.

Eerder kondigde InEen al aan de Cao Gezondheidscentra te willen ontmantelen. Medewerkers zouden onder de cao van hun eigen discipline moeten vallen. Volgens InEen is de cao niet langer toekomstbestendig en sluiten de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines niet meer aan bij de tarieven van zorgverzekeraars. Dit zou met name spelen bij fysiotherapeuten. FBZ heeft vanaf het begin aangegeven tegen opheffing van de cao te zijn. Ook medewerkers hebben zich daar onlangs negatief over uitgesproken.

Factsheet
Met het opzeggen van de cao lijkt InEen definitief te willen doorpakken, terwijl er nog niets bekend is over de gevolgen voor de werknemers. FBZ maakt zich daarom grote zorgen en heeft die zorgen intussen meerdere keren met InEen gedeeld.

FBZ heeft de argumenten van InEen en de gevolgen van de ontmanteling in een factsheet gezet en roept medewerkers op de sheet te verspreiden onder collega’s zodat iedereen weet wat er speelt en gaat gebeuren.

De werknemersorganisatie bepaalt binnenkort in overleg met haar achterban wat ze gaat doen om ontmanteling te voorkomen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris