Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Kabinet wil zorgsalarissen verhogen door verhoging van de zorgpremie

23 september 2021 – Op aandringen van de Tweede Kamer, trekt het demissionaire kabinet 675 miljoen euro uit om de zorgsalarissen te verhogen. Hiermee kunnen de middeninkomens met 1,5 procent verhoogd worden. Om dit te realiseren moet de zorgpremie jaarlijks met 13 euro omhoog, volgens demissionair minister De Jonge.

De Tweede Kamer pleit al langer voor hogere zorgsalarissen. Die verzoeken werden door het kabinet keer op keer afgewezen. Dat het nu alsnog overstag is gegaan, komt voort uit een motie van de SP en Christenunie die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen. SP en Christenunie willen de hogere salarissen financieren uit verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Volgens het kabinet is dat niet mogelijk en moeten zorguitgaven die vallen onder de zorgverzekeringswet worden betaald uit zorgpremies. Om de hogere zorgsalarissen te kunnen betalen, zou de zorgpremie daarom met 13 euro per jaar verhoogd moeten worden.

Goede eerste stap, maar niet genoeg
Kitty Jong, vicevoorzitter FNV, noemt het uittrekken van de 675 miljoen een goede eerste stap voor de inhaalslag van zorgsalarissen, maar zegt tegelijk dat het niet genoeg voor de salarissen en het koopkrachtbehoud van álle medewerkers in de zorg. “Het kabinet doelt nu alleen op de middeninkomens, terwijl in de zorg medewerkers in allerlei beroepsgroepen schouder aan schouder zorg verlenen en er allemaal op vooruit moeten gaan. Laat de invulling van dit bedrag over aan de sociale partners”, aldus Jong.

Naast de salarissen vraagt FNV aandacht voor de werkdruk. Eerder berekende de vakbond al dat er in totaal 2,25 miljard euro extra nodig is. Hiervan is 1,5 miljard nodig voor de salarissen van zorgpersoneel om minimaal koopkracht te behouden en 750 miljoen voor aanpak van de werkdruk.

Dat de hogere salarissen uit een hogere zorgpremies betaald moet worden, vindt de FNV belachelijk. “Met dit voorstel speelt het kabinet personeel tegen elkaar uit en Nederlanders ten opzichte van de zorg. Dit is weer een extra klap voor de mensen met de laagste inkomens die nu al haast niet rondkomen en elke cent moeten omdraaien”, reageert Jong.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris