Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Medewerkers peuterspeelzalen over naar CAO Kinderopvang

26 maart 2020 – Medewerkers van peuterspeelzalen vallen per 1 augustus 2020 onder de cao Kinderopvang. De cao-partijen voor Sociaal Werk en die van Kinderopvang hebben ingestemd met het akkoord voor de overgang van peuterspeelzalen en peuterspeelzaalmedewerkers naar de cao Kinderopvang.

Blijf nu op de hoogte

48082 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt Kinderopvang Totaal.

Salarisbehoud en loopbaanbudget
Daarmee is de cao Sociaal Werk per 1 augustus niet meer van toepassing op peuterspeelzaalmedewerkers. Met de overgang naar de cao Kinderopvang behouden medewerkers hun salaris zoals dat geldt op de overgangsdatum. Aan de hand daarvan wordt de medewerker ingedeeld op het salarisniveau van de naast hogere trede van de salarisschaal van pedagogisch medewerker in de cao Kinderopvang.

Ook behouden medewerkers het loopbaanbudget dat zij tot aan de overgangsdatum hebben opgebouwd. Vanaf 1 augustus vindt er geen opbouw meer plaats.

Opleidingsachtergrond
Afgesproken is dat als de opleidingsachtergrond van de medewerker op 1 januari 2018 voldeed aan de kwalificatie-eis voor de functie peuterspeelzaalleid(st)er, deze ook voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie pedagogisch medewerker (dagopvang en BSO/NSO).

Lees hier het volledige principeakkoord harmonisatie overgangsregeling peuterspeelzalen/kinderopvang

Door: Redactie Ambtenarensalaris