Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

NFU doet eindbod voor CAO UMC

6 september 2021 – Werkgeversorganisatie NFU heeft als reactie op het ultimatum van de bonden, een eindbod gedaan voor een nieuwe tweejarige cao UMC. Daarin is met name aandacht voor het verplegend en klinisch ondersteunend personeel. De reacties van de bonden lopen uiteen van ‘zeer teleurstellend’ tot ‘blij en verrast’.

Salaris verplegend en klinisch ondersteunend personeel
De NFU wil de naar eigen zeggen beperkte financiële ruimte gebruiken voor de functiegroepen waar de achterstand het grootst is ten opzichte van de buitenwereld: het verpleegkundig en klinisch ondersteunend personeel. Deze groep, die bestaat uit de functiefamilies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in de schalen 7 tot en met 10 plus doktersassistenten, ontvangt per 1 augustus 2022 een salarisverhoging van 3,5 procent. Ook wordt in deze functies het einde van de schalen 7 t/m 10 verlengd met 2 extra periodieken.

Salaris overig personeel
Voor het overige personeel biedt de NFU een loonsverhoging van 1 procent per 1 augustus 2022.

Compensatie 2021 
Omdat het voor 2021 niet is gelukt de cao gezamenlijk aan te passen, loopt de cao voor dit jaar ongewijzigd door. Ter compensatie van het later doorvoeren van eerder voorgestelde verbeteringen, ontvangen medewerkers in januari 2022 een eenmalige vergoeding. Deze bedraagt voor het verplegend en klinisch ondersteunend personeel 3,5 procent over het bruto jaarsalaris, mits ze dan tenminste een half jaar in dienst zijn. Een medewerker met een bruto maandsalaris van 3.000 euro krijgt dan eenmalig  1.260 bruto uitgekeerd. De overige medewerkers ontvangen een eenmalige uitkering van 750 euro bruto op basis van een fulltime dienstverband, als ze per 31 december 2021 tenminste een half jaar in dienst zijn.

Salarissen 2023
Voor 2023 baseert de NFU de loonsverhoging op de overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling (OVA), waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde salarisverhoging in de markt. “Zodra VWS en het kabinet de umc’s en de zorg tegemoet komen met extra financiën voor arbeidsvoorwaarden, dan zullen hierover tussen cao-partijen aanvullende afspraken worden gemaakt”, schrijft de NFU.

Overige punten
Andere voorstellen van de NFU zijn de minimale rusttijd van 14 uur na een nachtdienst, geen late diensten en nachtdiensten in de periode rond zwangerschap en bevalling en een uitbreiding van het keuzemodel met ruilen geld voor vrije tijd. Ook wordt de grondslag voor de berekening van de toelage onregelmatige dienst verhoogd tot een maximum van het salaris van schaal 10.8 in 2022 en eind schaal 10 (10.12) in 2023.

Reacties bonden
De reacties van de bonden zijn verdeeld. FNV is teleurgesteld omdat alleen verpleegkundigen en doktersassistenten er in salaris iets op vooruit gaan. Ook wordt 2021 volgens de FNV overgeslagen. “Ze noemen het een tweejarige cao, maar feitelijk gaat het om drie jaar. De meeste werknemers krijgen er 1 procent structurele loonsverhoging bij en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto in die drie jaar tijd”, schrijft FNV in een reactie. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Voor 2023 verwijst de NFU namelijk naar Den Haag voor extra geld voor betere arbeidsvoorwaarden en we weten allemaal dat sprookjes niet bestaan.” De komende twee weken heeft FNV bijeenkomsten gepland in de academische ziekenhuizen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, legt de bond het eindbod aan de leden voor. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor een zondagsdienst op 28 september door.

NU’91, de beroepsorganisatie die zich met name op de verpleegkundigen en verzorgenden richt, is “blij en verrast” en noemt het voorstel een “uniek en belangrijk moment in de geschiedenis van de beroepsgroepen”. Het eindbod is volgens NU’91 een eerste stap in de goede richting voor meer waardering voor verpleegkundigen en verzorgenden. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Al vanaf het moment dat NU’91 werd opgericht – dit weekend exact dertig jaar geleden – wordt ingezet op een cao voor alleen deze groepen. Pas dan kun je de achterstanden gericht aanpakken. Bovendien doet deze cao recht aan het werk en de verantwoordelijkheden van deze beroepsgroepen. Met de nu voorgestelde differentiatie en afspraken specifiek voor de beroepsgroep verpleegkundigen en verzorgenden, is er voor het eerst in jaren een grote doorbraak. We komen steeds dichterbij een cao voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen, te beginnen in de UMC’s.”

Vakbond CNV legt het eindbod neutraal aan haar leden voor.

Bekijk hier het volledige cao-eindbod van de NFU.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris