Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

NFU kan loonsverhoging UMC’s 2023 niet nakomen

10 november 2022 – De vakbonden hebben gister opnieuw gesproken met de NFU over de in de cao UMC afgesproken loonsverhoging per 1 januari 2023. Volgens de bonden zou dat minimaal de 11,3 procent volgens de consumentenprijsindex 2022 moeten zijn zoals afgesproken in de cao, maar de NFU zegt hier niet aan te kunnen voldoen.

In de eind vorig jaar afgesloten cao is afgesproken dat de collectieve salarisverhoging voor 2023 minimaal de CPI-afgeleid 2022 (de consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022 bedraagt (art. 4.1.1). Die ligt op 11,3 procent.

NFU kan afspraak niet betalen
De NFU wil voor alle medewerkers een gelijke structurele loonsverhoging en een gelijke ingangsdatum. Volgens de cao zouden de lonen per 1 januari 2023 met 11,3 procent omhoog moeten, maar volgens de NFU moeten ook de overheidsmaatregelen voor compensatie van de koopkracht worden meegenomen en is de 11,3 procent voor de NFU niet betaalbaar. De NFU wees daarom eerder al op de eveneens in hetzelfde artikel in de cao vastgelegde afspraak dat partijen in goed onderling overleg bekijken hoe eventuele knelpunten opgelost kunnen worden. 

Omdat de bonden vasthouden aan de CPI-afspraak in de cao, heeft de NFU meer tijd nodig om zich verder te beraden. Op 29 november praten bonden en NFU verder.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51244 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris