Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Nieuwe CAO Apothekers in dienstverband

30 augustus 2021 – Per 1 september hebben apothekers in dienstverband een nieuwe cao als ze akkoord gaan met het bereikte akkoord. Daarin zijn onder andere twee salarisverhogingen en een incidentele verhoging afgesproken.

De nieuwe cao betreft het akkoord tussen de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) en de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA). De VAD is op 6 juli 2021 vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) opgericht met ondersteuning van de WZOA en de KNMP.

De salarissen gaan per 1 september met 2,25 procent omhoog. Een tweede verhoging van 0,5 procent volgt per 1 januari 2022. Daarnaast ontvangen apothekers in dienstverband in december een incidentele uitkering van 1 procent over de bruto maandsalarissen van januari tot december 2021 inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar ze per 1 december 2021 in dienst zijn. Ook wordt de pensioenpremie voortaan 50/50 verdeeld tussen werkgever en werknemer. Door de verhoging van de brutosalarissen gaan de apothekers er netto niet op achteruit.

Verder komt er een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ruimer budget voor functiegebonden kosten (van 3.255 naar 3.500 euro) en kunnen werknemers kiezen voor een ‘do the job’ contract. Met een dergelijk contract kunnen apotheker en en apotheker in dienstverband hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de apotheek op een volwassen en flexibele wijze verdelen.

De cao loopt van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris