Nieuwe cao Gehandicaptenzorg beschikbaar

18 september 2017 – De cao-tekst voor de nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg is nu beschikbaar. Hierin zijn alle afspraken uit het onderhandelingsakkoord vastgelegd.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 27 maanden, van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019. Een aantal afspraken is al in gang gezet. Zo wordt de compensatie voor gemiste ORT tijdens vakantie en verlof over de periode 2012/2015 nog dit jaar uitbetaald.

Ook volgt komende maand de eerste salarisverhoging van 1,3 procent. In totaal gaan de salarissen gedurende de looptijd van de cao met 3,9 procent omhoog.

Een andere afspraak betreft de invoering van een vereenvoudigd functiewaarderingssysteem, het FWG Gehandicaptenzorg, per 1 april 2018. Komend jaar volgt daar meer informatie over.

Wat betreft scholing, kunnen medewerkers zelf een individueel scholingsverzoek indienen. Vanuit het arbeidsmarktfonds StAG wordt nog gewerkt aan een handreiking voor het indienen van dit verzoek.

Door: Redactie Ambtenarensalaris