Nieuwe cao SBOH in de maak

6 februari 2018 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor huisartsen in opleiding en aios ouderengeneeskunde (SBOH) zijn gestart. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) zet in op goede afspraken over gezond en veilig werken en een verdere harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Blijf nu op de hoogte

40711 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Harmonisatie
De huidige cao SBOH liep eind 2017 af. De nieuwe cao moet daarom ingaan vanaf 1 januari 2018. Tot 2015 waren er twee cao’s: één voor aios huisarts- en één voor aios ouderengeneeskunde. De LAD wil graag bekijken in hoeverre de arbeidsvoorwaarden uit beide cao’s verder kunnen worden geharmoniseerd.

Uitbreiding AVGios
Ook zet de LAD in op uitbreiding van de cao voor artsen in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (AVGios). Deze groep is sinds 2016 ook in dienst van SBOH, dus ligt uitbreiding van de werkingssfeer van de cao voor de hand. Op 13 maart worden de onderhandelingen vervolgd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris