Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nog geen zicht op CAO Apothekers in dienstverband

21 januari 2019 – Er is nog geen zicht op een nieuwe cao voor apothekers in dienstverband. De onderhandelaars worden het nog niet eens over leeftijdsdagen, verdeling van de pensioenpremie, een dispensatieregeling en de loonontwikkeling.

Blijf nu op de hoogte

48349 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

De cao is inmiddels al ruim een jaar afgelopen. Vorig jaar maart startten de onderhandelingen, maar de verschillende onderhandelingsrondes hebben nog niet tot een akkoord geleid. Punten van discussie zijn volgens de LAD onder andere de verdeling van de pensioenpremie en de salarisverhogingen.

Leeftijdsdagen
De LAD laat weten dat werkgeversvereniging VZA het aantal leeftijdsdagen voor medewerkers van 45 jaar en ouder ‘discriminerend en onwenselijk’ vindt. De VZA zou het aantal verlofuren op basis van leeftijd daarom willen verlagen. Daarentegen ziet de LAD het aantal uur als minimum voor de duurzame inzetbaarheid van deze oudere werknemers.

Pensioenpremie
De VZA wil naar een 50/50 verdeling van de pensioenpremie. De LAD stelt hierbij als eis dat werknemers er netto niet op achteruit gaan en dat een eventueel nadeel wordt gecompenseerd door een structurele en generieke loonsverhoging. Ook vindt de LAD dat apothekers in dienstverband die nu al een hogere vergoeding krijgen, die ook moeten behouden bij een nieuwe regeling.

Dispensatieregeling
Een aantal werkgevers heeft aangegeven de cao niet meer te willen toepassen. De LAD wil voor deze groep de dispensatieregeling van de cao Ziekenhuizen opnemen in de cao. De VZA wil echter alle VNA-apotheken van de cao uitsluiten. Dat is voor de LAD onbespreekbaar.

Salarissen
Ook op het gebied van de lonen komen de onderhandelaars er nog niet uit. De VZA wil de salarissen in 2018 en 2019 met respectievelijk 1,15 en 2 procent verhogen. Volgens de LAD komt het met plussen en minnen uit op een structurele verhoging van minder dan 1 procent. “Dat ligt ver van der gemiddelde verhogingen in de zorg”, aldus de LAD. De vertegenwoordiger van de artsen zet daarom in op 3 procent voor 2018 en 4 procent voor 2019. Vorig jaar werd een zelfde mager onderhandelingsresultaat voor de cao Apotheken afgewezen wat leidde tot het vastlopen van de onderhandelingen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris