Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Nog geen zicht op nieuwe CAO Sociaal Werk

13 april 2021 – De tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Sociaal Werk heeft nog geen resultaat opgeleverd. Er werd met name gesproken over de wederzijdse cao-voorstellen.

Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Een van de onderwerpen die de werkgevers inbrachten is het functieboek. Zij willen dat beter laten aansluiten op de praktijk. De bonden willen hiervoor de functiebeschrijvingen updaten zodat ze herkenbaarder worden en de salarissen daar bij passen.

Volgens de werkgevers wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de huidige generatieregeling. Vakbond FNV wil daarvoor naast de bestaande afspraken een individueel recht om vanaf vijf jaar voor de aow 80 procent te werken tegen 90 procent loon en volledige pensioenopbouw.

Ook hebben de werkgevers geconstateerd dat het ziekteverzuim in de sector hoger is dan het Nederlands gemiddelde. Hiervoor willen ze maatregelen en stellen ze de bovenwettelijke aanvulling op het loon bij ziekte ter discussie.

Op het gebied van de salarissen hebben de werkgevers nog geen loonbod gedaan. Een nieuwe cao is hiermee nog niet in zicht.

De huidige cao loopt nog tot en met 30 juni.

Door: Redactie Ambtenarensalaris