Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelaarsakkoord CAO Hidha

25 augustus 2022 – Ruim 3,8 procent meer salaris, een hogere eindejaarsuitkering en een extra trede in het loongebouw. Dat zijn de belangrijkste afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor huisartsen in dienst van een huisarts (hidha) per 1 augustus 2022.

De onderhandelaars zijn een cao overeengekomen met een looptijd van 1 augustus 2022 tot en met 30 april 2024. Daarin is afgesproken dat de lonen per 1 oktober 2022 met 2,5 procent omhoog gaan. Ter compensatie van de eerder verhoogde SPH-pensioenpremie, wordt er per 1 oktober ook nog een structurele verhoging van 0,3 procent aan de salarissen toegevoegd. Een jaar later komt er nog eens 1 procent bij. Ook wordt aan het loongebouw een extra, negende, trede toegevoegd.

Naast een hoger salaris, kunnen hidha’s een hogere eindejaarsuitkering tegemoet zien. Die stijgt dit jaar namelijk met 0,2 procent en in 2023 met 0,5 procent.

Duurzaam Inzetbaarheid Budget
Een andere afspraak in het akkoord betreft het Duurzaam Inzetbaarheid Budget van 250 euro bij een fulltime dienstverband. Parttimers ontvangen dit budget naar rato.

Overwerkvergoeding
In de nieuwe cao komen huisartsen voortaan in aanmerking voor een overwerkvergoeding wanneer zij over een periode van 8 weken minimaal 10 procent overwerken. Deze termijn staat nu nog op 13 weken.

Functiebeschrijving hidha
Tot slot heeft een werkgroep conform een eerdere afspraak een concept functiebeschrijving voor de hidha en een concept addendum opgesteld. Aanleiding hiervoor is de grote behoefte aan een goede basisfunctiebeschrijving en beschrijving van de extra taken. De definitieve versies van de functiebeschrijving en het addendum worden als bijlagen bij de cao gevoegd.

Alle gemaakte afspraken zijn terug te lezen in het onderhandelaarsakkoord cao hidha 2022 – 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50502 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris