Onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg

1 juni 2017 – Vakbonden en Jeugdzorg Nederland hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Er zijn onder andere een stapsgewijze loonsverhoging en twee eenmalige uitkeringen overeengekomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over meer werkplezier en verlaging van de werkdruk. Dat melden de bonden.

De nieuwe cao is met terugwerkende kracht geldig van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.

Loonafspraken
De salarissen gaan gedurende de looptijd van de cao met 3,65 procent omhoog. Per 1 juli a.s. volgt een verhoging van 1,65 procent en een jaar later komt er nog eens 2 procent bij. Daarnaast ontvangen jeugdzorgmedewerkers komende maand een eenmalige uitkering van 0,65 procent, gevolgd door een 0,5 procent in januari 2019.

Aanpak werkdruk
Om de werkdruk aan te pakken, moet elke werkgever uiterlijk 1 mei 2018 een plan hebben liggen. Daarin wordt vastgelegd wat per werknemer een passende werklast is om de werkdruk beheersbaar te houden. Deze afspraak is een belangrijk resultaat aldus Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg & Welzijn. “De werkgever wilde lange tijd geen afspraken maken over werklast en dit was de afgelopen periode het grootste struikelpunt in de onderhandelingen. Wij zijn dan ook blij dat we op dit onderwerp nu afspraken hebben kunnen maken.”

Tot slot hebben de cao-partijen afgesproken dat zij samen de werkdrukproblematiek onder de aandacht brengen bij het Rijk en de gemeenten en pleiten voor meer geld. Een tekort aan budget heeft volgens de bonden namelijk direct effect op de werkdruk.

Het onderhandelaarsakkoord wordt op 29 juni voorgelegd aan de leden van Jeugdzorg Nederland. Ook de vakbonden gebruiken de komende weken om het resultaat aan hun achterban voor te leggen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris