Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Onderhandelaarsakkoord CAO SBOH 2022 – 2023

24 november 2022 – De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de SBOH hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor artsen in opleiding (aios) voor 2022 en 2023.

Salaris en eenmalige uitkering
De onderhandelaars hebben een akkoord bereikt voor een tweejarige cao per 1 januari 2022. Daarin krijgen aios een structurele salarisverhoging van 1,7 procent per 1 december 2022 en 6,02 procent per 1 januari 2023. Deze tweede verhoging bestaat uit een structurele verhoging van 3,77 procent en een incidentele verhoging van 2,25 procent. Voor de incidentele verhoging wordt een deel van de loonruimte voor 2024 naar voren gehaald ter compensatie van de huidige inflatie en hogere energieprijzen. Daarnaast ontvangen aios in december een eenmalige uitkering van 1,7 procent over het salaris in de maanden januari tot en met november 2022.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding
Naast de salarisafspraken is in het akkoord ook een verhoging van de reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 afgesproken. Die gaat van 0,19 naar 0,21 euro netto per kilometer. Ook komt er per die datum een thuiswerkvergoeding op declaratiebasis.

Gelijktrekken salaris en pensioenpremie aios huisartsgeneeskunde met andere aios
In de nieuwe cao wordt een flinke stap gezet in het gelijktrekken van de salarissen en pensioenpremieverdeling van aios huisartsgeneeskunde naar het niveau van andere aios-groepen. Daarvoor worden de brutosalarissen van de aios huisartsgeneeskunde met 4,45 procent verhoogd en wordt de pensioenpremieverdeling aangepast. Door de verhoging van het salaris wordt meer pensioenpremie ingehouden wat negatieve gevolgen heeft voor het nettosalaris. De SBOH compenseert dit tot met 31 december 2025 met een maandelijkse bruto ‘werkgeverscompensatie pensioen’ ter hoogte van 1,24% van het bruto maandsalaris. Het is het streven van de SBOH om de toelage na 2025 structureel te maken, zodat ook dan geen achteruitgang in het nettosalaris ontstaat.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao SBOH 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris