Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelaarsakkoord Ziekenhuizen met FNV en CNV; NU’91 niet akkoord

24 januari 2022 – Vakbonden FNV en CNV hebben met werkgeversorganisatie NVZ een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao ziekenhuizen. Vakbond NU’91 gaat niet akkoord. NU’91 vindt met name de loonontwikkeling onvoldoende om het akkoord te kunnen tekenen.

Salarissen omhoog in centen en procenten
In het akkoord dat loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023, krijgen alle ziekenhuismedewerkers er per 1 januari 2022 2 procent bij, met een bodem van 90 euro. Voor medewerkers tot en met schaal 40, waaronder doktersassistenten, polimedewerkers en medewerkers van de sterilisatieafdeling, betekent deze bodem een gemiddelde salarisverhoging van 3 procent.

De cruciale beroepsgroepen met het grootste personeelstekort, denk aan verpleegkundigen, ok-personeel en laboranten, krijgen er naast de 2 procent een extra periodiek bij. Zitten zij nog niet aan het einde van hun schaal, dan gaat het zelfs om twee extra periodieken. Ook gaat per 1 januari 2022 het minimumloon omhoog naar 13 euro bruto per uur. Hierdoor vervallen de laagste schalen en een aantal periodieken. Deze groep medewerkers gaat er daardoor tussen de 4 en 10 procent op vooruit.

Omdat de salarisverhogingen pas ingaan per 1 januari en de cao al sinds 1 juli 2021 is verlopen, ontvangen medewerkers over de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto, naar rato van het dienstverband.

Toelagen omhoog
Ook hebben de onderhandelaars afgesproken dat de onregelmatigheidstoeslag omhoog gaat en wordt de toeslag voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten per 1 juli 2022 verdubbeld.

Op het gebied van generatiebeleid krijgen alle medewerkers het recht om 5 jaar voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken. De kosten hiervoor worden gedeeld door werkgever en werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan 80 procent werken tegen 90 procent van het salaris en 100 procent pensioenopbouw. Ook kunnen medewerkers in overleg met hun werkgever maatwerkafspraken maken, om bijvoorbeeld volledig eerder te stoppen met werken.

NU’91 niet akkoord
Vakbond NU’91 kan zich niet in het akkoord vinden en heeft het akkoord daarom afgewezen. De bond vindt het voorstel ondermaats en niet getuigen van waardering voor het harde werk in de afgelopen jaren. Ook geven de genoemde percentages in hun ogen een vertekend beeld. NU’91 laat weten dat de afspraken per 1 juli 2021 zouden moeten gelden omdat toen de vorige cao afliep. De verhoging van 2 procent is dan in feite maar 1,36 procent berekend over 19 maanden in plaats van 12 maanden. Dat is zelfs minder dan de inflatie, waardoor men er in koopkracht op achteruit gaat. Beide vakbonden beraden zich nu op vervolgstappen. 

FBZ legt akkoord neutraal aan achterban voor
Ook een andere betrokken vakbond, FBZ, gaat nog niet mee in het akkoord. Deze bond geeft aan het akkoord neutraal voor te leggen aan de achterban. Hun stem bepaalt of FBZ het akkoord ondertekent. “In het akkoord komen zowel voldoende positieve punten uit onze inzet terug als afspraken die overwegend positief kunnen uitpakken voor alle werknemers in de ziekenhuizen. Bijvoorbeeld het definitief invoeren van generatiebeleid in alle ziekenhuizen of verbeterde randvoorwaarden voor overwerk, onregelmatig werken en bereikbaarheidsdiensten. Daar tegenover staat een magere generieke loonontwikkeling. Leden kunnen het beste beoordelen hoe de cao-afspraken voor henzelf uitpakken. Hun stem is doorslaggevend of FBZ alsnog het akkoord zal tekenen”, schrijft FBZ in een reactie.

Plannen voor acties zoals aangekondigd na het klappen van het overleg vlak voor de kerst, zijn van de baan.

Naast FBZ leggen ook FNV, CNV en de NVZ het akkoord aan hun achterban voor. Stemmen zij in met de gemaakte afspraken, dan is er een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao ziekenhuizen 2021 – 2022.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris