Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen CAO Ambulancezorg van start; salarissen bekrachtigd

20 februari 2020 – Onder leiding van voormalig topambtenaar Hans Borstlap, starten binnenkort de onderhandelingen over een nieuwe cao ambulancezorg. Naast de salarisverbeteringen zoals onlangs overeengekomen in de cao ziekenhuizen, zijn onder meer toeslagen en vergoedingen en een vitaliteitspact belangrijke onderwerpen.

Blijf nu op de hoogte

48082 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisverhogingen conform cao ziekenhuizen
In artikel 4.2 lid 3 cao ambulancezorg is afgesproken dat salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen zoals afgesproken in de cao ziekenhuizen ook gelden voor de ambulancezorg, na
onderlinge overeenstemming in het reguliere cao-overleg. De cao ziekenhuizen is inmiddels een feit en de salarisafspraak is nu ook voor de ambulancezorg bekrachtigd. Dat betekent dat ambulancemedewerkers deze maand een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto ontvangen op basis van een fulltime dienstverband. Deze uitkering geldt alleen voor medewerkers die op 1 april 2019 én op 1 december 2019 aaneengesloten in dienst waren.

Daarnaast worden per 1 januari 2020 de salarissen tot en met IP-nummer 37 verhoogd met 5 procent. Daarboven gaan de lonen met 4 procent omhoog plus 37 euro per maand (1 procent van IP 37). Per 1 januari 2021 volgt een tweede verhoging van 3 procent voor de salarissen tot en met IP-nummer 37 en 116 euro bruto per maand voor de salarissen vanaf IP-nummer 38 (3 procent van IP 37).

Als belangrijke onderwerpen voor de cao-onderhandelingen hebben ambulancemedewerkers onder andere verbeteringen in de toeslagen en vergoedingen genoemd. Ook willen ze afspraken voor medewerkers in zware beroepen, aandacht en maatregelen tegen werkdruk en -stress en een vitaliteitspact.

Omdat de nieuwe cao ziekenhuizen al rond is, dient deze cao als uitgangspunt om te bepalen wat nodig is om ten opzichte van de ziekenhuizen een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Na een voorbereidend gesprek eerder deze week, starten de officiële onderhandelingen komende maand.|

Bekijk hier de salaristabellen ambulancezorg 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris