Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Onderhandelingen CAO Gehandicaptenzorg gestart

7 oktober 2021 – Afgelopen donderdag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gehandicaptenzorg gestart. De hoofdonderwerpen richten zich op waardering, veiligheid, balans werk en privé en eerder stoppen met werken. Als eerste zijn de lonen besproken, meldt vakbond FNV.

Werkgeversvereniging VGN  benoemt dezelfde onderwerpen als FNV, maar is volgens de bond nog weinig concreet. De VGN heeft in het eerste overleg aangegeven de voorstellen van FNV te willen verkennen.

Lonen
In het eerste overleg zijn met name het beschikbare geld en de loonsverhoging besproken. Uit een enquête van FNV bleek eerder al dat medewerkers de beloning het minst aantrekkelijk vinden aan de sector. Met het oplopend personeelstekort, is een structurele loonsverhoging dan ook nodig om personeel te behouden en aan te trekken. Volgens FNV lopen de lonen in de gehandicaptenzorg tot 6 procent achter op de rest van de publieke sector en tot 9 procent op de private sector. De bond zet in op een looneis in centen en procenten. Met een loonsverhoging van minimaal 200 euro bruto per maand (parttimers naar rato), wordt de feitelijke loonstijging tussen lager en hoger ingeschaalde functies meer gelijkgetrokken.

Hoewel VGN erkent dat een loonsverhoging bijdraagt aan vermindering van de uitstroom van personeel, laat de werkgeversvereniging weten dat de financiële middelen een groot probleem vormen. De onderhandelaars hebben afgesproken verschillende mogelijkheden voor een structurele salarisverhoging te berekenen.

Op 14 oktober praten de onderhandelaars verder. Dan staan de werk/privébalans en hoge werkdruk centraal.

Bekijk hier de volledige inzet van FNV.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris