Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen CAO GGZ bijna van start

22 mei 2019 – Op 20 juni starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ. Vooralsnog liggen de voorstellen van bonden en GGZ Nederland ver uit elkaar.

Blijf nu op de hoogte

48881 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De bonden willen een eenjarige cao afspreken, van 1 juni 2019 tot 1 juni 2020 met een loonsverhoging van 5 procent. De werkgever maakt liever afspraken voor meer jaren en spreekt van een aanpassing van het loongebouw. Daarin zouden onder andere een aantal aanloopschalen geschrapt kunnen worden. Een loonbod heeft GGZ Nederland nog niet neergelegd.

Op het gebied van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) staan de partijen nog ver van elkaar af. Waar de bonden een hogere ORT willen, wil de werkgever de ORT voor ambulant werkenden afschaffen.

Ook pleiten de bonden voor een betere vergoeding voor dienstreizen en schrappen van de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer. Voor het behoud van medewerkers, benoemen de bonden in hun inzet een goed generatiebeleid, het afschaffen van slaap- en nachtdiensten voor medewerkers van 57 jaar en ouder en crisisdiensten van maximaal 12 uur, met een maximum van 4 crisisdiensten per 4 weken.

De huidige cao loopt eind van de maand af.

Bekijk alle voorstellen en de verschillen in de onderstaande matrix.

Matrix: FNV

Door: Redactie Ambtenarensalaris