Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen CAO Kraamzorg gestart

20 januari 2020 – Afgelopen week startten de onderhandelingen voor een nieuwe cao kraamzorg. De voorstellen van werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en de bonden liggen nog ver uit elkaar, concludeert vakbond FNV.

Blijf nu op de hoogte

48675 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Eerder werden de onderhandelingen nog uitgesteld vanwege de beperkte financiële ruimte bij de werkgevers.

Beide partijen gaan voor een 1-jarige cao voor het jaar 2020, maar als het gaat om de salarissen moet nog een flinke stap overbrugd worden. De bonden zetten in op 5 procent per 1 januari 2020, maar de werkgevers komen nog niet verder dan 2,75 procent. Daarnaast wil Bo de kilometervergoeding voor iedereen naar € 0,19 en het geld dat daarmee vrijkomt benutten voor een hogere wachtvergoeding. De bonden willen echter dat wachtdiensten worden vergoed als contracturen en dat alle reistijd wordt vergoed.

Ook pleiten de bonden voor verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,2 naar 8,33 procent. Bovendien vragen de bonden om vergoeding van alle scholing, ook e-learning, in zowel geld als tijd en afrekening van min- en plusuren per kwartaal. Bij de verrekening van deze uren moet de medewerker kunnen kiezen uit tijd en geld, waarbij uren opgespaard kunnen worden om bijvoorbeeld eerder te kunnen stoppen met werken. Ook zien de bonden graag vergoeding van de vakbondscontributie.

Als het aan de werkgevers ligt, wordt de oude wachtgeldregeling afgeschaft en komt er een protocol voor leerlingen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris