Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Onderhandelingen CAO Ziekenhuizen van start

29 september 2022 – Afgelopen maandag vonden de eerste gesprekken plaats voor een nieuwe cao ziekenhuizen. De NVZ liet weten zeker nog een maand nodig te hebben om met voorstellen te komen. Teleurstellend vinden de bonden, omdat het cao-proces zo onnodig vertraging oploopt wat zeker in deze tijden ongewenst is.

Moeizaam
Het overleg verliep moeizaam volgens de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De werkgeversorganisatie wilde alleen enkele thema’s benoemen. Voor het maken van procesafspraken was volgens de LAD zelfs een schorsing nodig. Omdat de bonden zich zorgen maken over het vervolg van de onderhandelingen hebben ze nu al voorgesteld een procesbegeleider te betrekken. Een uitzonderlijke situatie volgens de LAD.

Eigen arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden
Vakbond NU’91, die uiteindelijk onder protest akkoord ging met de huidige cao, noemt als een de belangrijkste uitgangspunten voor de komende cao een apart hoofdstuk voor arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen. “Dit is in lijn met onze doelstelling om één cao te realiseren voor onze doelgroep”, schrijft NU’91.

Ook wil de bond, die zich specifiek richt op verpleegkundigen en verzorgenden, dat de nieuwe cao minimaal de inflatie compenseert en dat loonachterstanden worden hersteld. Ook moeten de reiskosten omhoog en werkgerelateerde parkeerkosten altijd worden vergoed.

Vervolg op 31 oktober
Vanwege de tijd die de NVZ nog nodig zegt te hebben om met concrete voorstellen te komen, gaan de onderhandelingen verder op 31 oktober. De werkgeversorganisatie hoopt voor die tijd hun voorstellen met de bonden te delen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris