Ambtenaren rijden het goedkoopst in een private leaseauto.

Meer informatie

ORT-regeling ziekenhuizen nu ook voor ambulancemedewerkers

6 oktober 2020 – Voor ambulancemedewerkers geldt vanaf deze maand de onregelmatigheidsregeling (ort) van de cao ziekenhuizen. Dat is afgesproken in de cao ambulancezorg 2020 – 2021.

Blijf nu op de hoogte

46882 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In de cao is afgesproken dat de vergoedingsregeling van artikel 9.3 en 9.4 van de cao ziekenhuizen 2019 – 2021 per 1 oktober 2020 wordt overgenomen in de cao ambulancezorg. De regeling voor doorbetaling tijdens verlof blijft vooralsnog ongewijzigd.

De ort-regeling van de cao ziekenhuizen betekent bij een voltijd brutosalaris van minimaal 2.729 euro dat u er op vooruitgaat. Bij een lager inkomen geldt een overgangsregeling van drie jaar om eventuele negatieve financiële gevolgen te compenseren. In februari 2022 wordt de ort van 2021 vergeleken met de ort van 2019. Is het nadelig verschil meer dan 2 procent en toe te schrijven aan deze cao-wijziging, dan ontvangt u een eenmalige uitkering ter hoogte van dit verschil. Hetzelfde geldt voor de ort over 2022 en 2023 in vergelijking met de ort van 2019. Deze worden in februari 2023 en 2024 vergeleken en waar nodig gecompenseerd door een eenmalige uitkering ter hoogte van dit verschil.

Door: Redactie Ambtenarensalaris