Overwerkcultuur op CAO-agenda a(n)ios

13 september 2018 – Bijna één op de vijf jonge artsen heeft een verhoogd risico op een burn-out. Een stijging van 5 procent ten opzichte van drie jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête van De Jonge Specialist onder a(n)ios.

Blijf nu op de hoogte

43554 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Deze uitkomst is voor de bonden extra reden het onderwerp op de cao-agenda te zetten.

Volgens de onderzoekers combineren jonge artsen een drukke baan met veel neventaken en een druk sociaal leven. De hoge werkdruk is een belangrijke oorzaak van de genoemde burn-out klachten. A(n)ios werken gemiddeld 8 uur per week over en het lukt slechts 15 procent om aan het eind van de dag op tijd naar huis te gaan. Na een avond- of nachtdienst ligt dit zelfs onder de 10 procent. Ook een verstoorde werk-privé balans en een gebrek aan autonomie worden als redenen genoemd.

Volgens Caroline van den Brekel, directeur van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), bleek uit een bijeenkomst afgelopen voorjaar dat vooral de cultuur dat overwerken vanzelfsprekend is, een probleem vormt.

Naleving afspraken
Vicky Soomers, bestuurslid van De Jonge Specialist, geeft aan dat zij als beroepsvereniging voor aios en anios samen met de LAD en de Federatie Medisch Specialisten de afgelopen jaren al veel hebben bereikt op het gebied van arbeidstijden. Die afspraken, vastgelegd in cao’s en de Arbeidstijdenwet, blijken in de praktijk echter vaak niet nageleefd te worden. Ook blijkt bij langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap in 70 procent van de gevallen geen vervanging te worden geregeld wat extra druk legt op de andere artsen. Naleving van de afspraken vormt dan ook een belangrijk onderwerp in komende cao-onderhandelingen.

Gebrek aan kennis
Tegelijkertijd blijkt één op de drie jonge artsen niet te weten of hun rooster aan de Arbeidstijdenwet voldoet. Dat maakt het lastig om voor de eigen rechten op te komen. Voor de Jonge Specialist aanleiding om de a(n)ios beter te informeren over hun rechten, onder andere door workshops in de ziekenhuizen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris