Van peuterspeelzaalleidster naar pedagogisch medewerker – Wat betekent het voor u?

28 november 2017 – Per 1 januari 2108 gaan medewerkers van peuterspeelzalen over naar de cao Kinderopvang. Dat heeft te maken met de invoering van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Door de harmonisatie worden de kwaliteitseisen die gelden voor kinderopvang, ook van toepassing op de peuterspeelzaal. Peuterspeelzalen worden hiermee kinderdagverblijven. Voor de medewerkers van peuterspeelzalen betekent de nieuwe wet dat zij voortaan onder de cao Kinderopvang vallen en een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen.

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden
Om de overgang van peuterspeelzaalleidsters (cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) naar pedagogisch medewerkers (cao Kinderopvang) soepel te laten verlopen, is een handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden opgesteld. Deze handreiking biedt werkgevers houvast bij het regelen van de omschakeling en geeft medewerkers inzicht in hun rechten en plichten.

Niet zomaar tekenen
Over zaken die niet geregeld zijn in de handreiking, kunnen in overleg met de bonden nog aanvullende afspraken worden gemaakt. De bonden adviseren medewerkers de handreiking goed door te lezen en de nieuwe arbeidsovereenkomst niet zomaar te tekenen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris