Principeakkoord cao huisartsenzorg

12 juni 2017 – Werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Medewerkers kunnen rekenen op een structurele loonsverhoging van 3,5 procent en een extra verplichte verlofdag. Dat melden werkgevers en vakbonden.

Salarissen
Medewerkers krijgen per 1 september a.s. 2 procent loonsverhoging. Per 1 juli 2018 volgt nog eens 1,5 procent. Daarnaast wordt in zowel december 2017 als 2018 een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris uitbetaald.

Verlof en opzegtermijn
Het aantal verplichte verlofdagen gaat omhoog van twee naar drie. Een van deze dagen kan gebruikt worden als brugdag tussen een erkende feestdag en het weekend. Voor meer continuïteit in het praktijkteam wordt de opzegtermijn voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd van een naar twee maanden. Onderling kunnen werkgever en werknemer hier andere afspraken over maken.

Nachtdienst
Werkgevers en werknemers hebben bovendien afgesproken dat uiterlijk per 1 maart 2019 minimaal twee medewerkers per nachtdienst aanwezig moeten zijn. Deze afspraak moet er voor zorgen dat medewerkers gezond en plezierig kunnen (blijven) werken.

Duurzame inzetbaarheid
Er is ook gesproken over duurzame inzetbaarheid. Een werkgroep met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gaat aan de slag met onderwerpen als werkdruk, ontwikkeling van competenties, scholing en gezond en veilig werken.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: ANP