Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Principeakkoord Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2021

30 maart 2021 – Er ligt een principeakkoord voor een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten. Daarin zijn duidelijkere afspraken gemaakt over gezond en veilig werken en over een stevigere positionering van medisch specialisten.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

In het principeakkoord zijn de afspraken over de maximale arbeidsduur concreter gemaakt. In de oude AMS ging het om maximaal 52 uur per week, inclusief diensten, met de mogelijkheid om incidenteel uit te lopen tot gemiddeld 55 uur. Over die uitloop bestond veel verwarring. Daarom is nu afgesproken dat 55 uur geen gemiddelde meer kan zijn, maar alleen een incidentele overschrijding.

Verder is een afbouwregeling voor nachtdiensten afgesproken waarbij medisch specialisten vanaf hun zestigste het aantal nachtdiensten kunnen afbouwen.

Wat betreft de positionering van medisch specialisten zijn de afspraken over waarneming verduidelijkt en is een waarneemvergoeding afgesproken als de vakgroep de waarneming langer dan een maand moet voortzetten. Daarnaast moeten medisch specialisten beter betrokken worden bij de contractonderhandelingen met verzekeraars zodat de afspraken over de te leveren zorg beter aansluiten bij de beschikbare formatie.

Bekijk hier het volledige principeakkoord AMS 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris