Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Principeakkoord CAO Hidha 2019 – 2021: 6 procent erbij

23 mei 2019 – Er is een principeakkoord voor een nieuwe cao voor huisartsen in dienst van een huisarts (hidha). Dit jaar en volgend jaar gaan de salarissen met 3 procent omhoog. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over overwerk, vergoedingen en functiewaardering.

Blijf nu op de hoogte

47609 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In het akkoord tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) worden de salarissen per 1 september 2019 met 3 procent verhoogd. Een tweede verhoging met 3 procent volgt per 1 augustus 2020.

Overwerk
De huidige afspraak over overwerk voor parttime hidha’s is uitgebreid. Een parttime hidha die gedurende 26 weken meer dan 10 procent overwerkt, diensten uitgezonderd, mag de werkgever vragen het dienstverband uit te breiden. In de nieuwe cao wordt deze periode verkort naar 13 weken. Doel hiervan is structureel overwerk te voorkomen.

Vergoedingen
Een andere afspraak betreft een verhoging van de budget voor persoonlijke kosten. Dit wordt verhoogd van € 4.292,68 naar € 4.358,36 per jaar. Daarbij heeft iedere werknemer recht op een vast bedrag van € 2.309,86 en naar rato van dienstverband kan aanspraak worden gemaakt op een variabel budget van maximaal €2.048,50.

Functiewaardering
Er komt een gezamenlijke werkgroep die zich gaat buigen over de functiewaardering voor de functie van de hidha.

Het akkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de achterban van beide organisaties, voordat de cao definitief wordt.

De nieuwe cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021.

Bekijk hier het volledige principeakkoord met alle gemaakte afspraken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris