Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Regeling zware beroepen UMC’s op 1 november van kracht

27 oktober 2022 – Komende maand gaat in de umc’s de Regeling zware beroepen in. Daarmee kunnen medewerkers die onder de regeling vallen drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Zij ontvangen dan tot hun AOW-leeftijd een uitkering.

De Regeling zware beroepen is afgelopen mei definitief vastgesteld en geldt voor werknemers die geboren zijn in 1956 tot en met 1961 en in de periode van 1 november 2022 tot 1 januari 2026 maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten. Met minimaal 20 dienstjaren in de zorg (binnen een umc of andere zorginstelling) en een in de regeling gedefinieerde functie (maximaal schaal 11), kunnen deze medewerkers van de regeling gebruikmaken.

Uitkering
Vanaf het moment dat de medewerker gebruikmaakt van de regeling tot het bereiken van de AOW-leeftijd, ontvangt men een aan de AOW gekoppeld uitkeringsbedrag. De uitkering bedraagt in 2022 maximaal 1.874 euro bruto per maand en wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband. Om de uitkering te ontvangen mag u naast de uitkering geen betaald werk verrichten.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50560 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris