Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Tekst CAO SBOH 2020 gepubliceerd

20 augustus 2020 – De tekst van de cao SBOH 2020 is beschikbaar. Alle afspraken uit het afgelopen juni definitief geworden onderhandelaarsakkoord zijn in de cao-tekst verwerkt.

Blijf nu op de hoogte

47261 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De cao voor artsen in opleiding kent een korte looptijd van een jaar en een beperkt aantal afspraken, vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Wel zijn er afspraken gemaakt over een salarisverhoging van 2,7 procent per 1 juni 2020 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,4 procent. Naast de salarisverhoging is in juni een nabetaling gedaan van 2,7 procent over de maanden januari tot en mei aan alle aios die in juni nog in dienst waren van de SBOH.

De cao-onderhandelaars, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en SBOH, praten in september verder over onderwerpen die nu niet aan bod zijn gekomen, zoals arbeidsduur, diensten tijdens stages en onkostenvergoedingen. Afspraken over deze thema’s worden dan opgenomen in de cao voor 2021.

Aios M&G
De cao SBOH geldt voor artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten. Ook aios Maatschappij & Gezondheid (M&G) vallen sinds kort ook onder de cao. Over hun arbeidsvoorwaarden zijn in het onderhandelaarsakkoord een aantal specifieke punten opgenomen. Omdat het om een beperkt aantal afspraken gaat, zijn deze punten nog niet in de cao-tekst opgenomen. Zodra over alle specifieke onderwerpen voor deze groep afspraken zijn gemaakt, wordt in de cao een eigen hoofdstuk in de cao opgenomen. Het zou dan gaan om de cao voor 2021. Voor nu blijft voor aios M&G het deel van de aios ouderengeneeskunde van toepassing, aangevuld met de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord en de eerder overeengekomen garantieregeling.

Bekijk hier de volledige cao SBOH 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris