Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Uitbreiding diplomalijst kinderopvang

11 juni 2019 – De diplomalijst kinderopvang wordt uitgebreid met elf opleidingen. Ook kunnen hbo-studenten makkelijker worden ingezet tijdens hun studie. Dat is afgesproken aan de cao-tafel en wordt in de cao verwerkt, meldt arbeidsmarktfonds FCB.

Blijf nu op de hoogte

48881 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Oplopend tekort
De afspraken hangen samen met het grote tekort aan pedagogisch medewerkers. Het huidige tekort van 95.500, loopt volgens de ‘Arbeidsmarktprognoses Kinderopvang’ van onderzoeksbureau Prismant, op tot 100.500 werknemers in 2022.¬† Met de gemaakte afspraken kwalificeren meer diploma’s voor een baan in de sector en vinden hbo-studenten makkelijker een baan die aansluit bij hun studie. Zij worden hiervoor toegevoegd aan artikel 9.6.2 over hbo-student-werknemers in de cao, die nu al geldt voor duale studenten.

Uitbreiding diploma’s
Zowel voor pedagogisch medewerkers als pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt de diplomalijst uitgebreid.

Pedagogische medewerker dagopvang en bso/nso

 • Sociaal Pedagogisch Medewerker (SPW, lang of onder WEB)
 • Creatieve Therapie

Pedagogisch medewerker bso/nso

 • Sport- en bewegingsco√∂rdinator/Agoog
 • Instructeur paardensport IV (niveau 4)
 • Leraar lichamelijke oefening
 • Danstherapie
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Theater, afstudeerrichting Theatre and Education/ Theater en Educatie
 • Pedagogisch-didactisch scholingstraject Kunstzinnige vorming basisonderwijs

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach

 • Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (wo-bachelor)
 • Pedagogische Wetenschappen (wo-master)

Aanvullende scholing
Ook dienen voortaan meer minors, keuzedelen en keuzevakken als bewijs van aanvullende scholing.

Door: Redactie Ambtenarensalaris