Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Verbeterd CAO akkoord UMC’s

15 november 2021 – De vakbonden hebben een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe cao UMC 2021 – 2023. Het akkoord vervangt de cao die NFU in september sloot met vakbond NU’91. Er zijn belangrijke verbeteringen overeengekomen op het gebied van loon en werkdruk.

In september kwam de NFU al tot een akkoord met NU’91. Een akkoord dat vooral gericht was op verpleegkundigen en verzorgenden. De andere bonden gingen daar niet in mee. Volgens FNV zijn nu belangrijke verbeteringen toegezegd zoals een structurele loonsverhoging voor iedereen met een minimum van 75 euro en een minimum uurloon van 14 euro. Ook op het gebied van de werkdruk zijn belangrijke afspraken gemaakt. Zo krijgen medewerkers bij roosterwijzigingen door de werkgever binnen 72 uur een toeslag.

Salarisafspraken
Medewerkers in de schalen 1 tot en met 10, uitgezonderd de middengroepen in de patiëntenzorg, ontvangen per 1 augustus 2021 een salarisverhoging van 2 procent met een minimum van 75 euro bruto per maand.  Dit wordt met terugwerkende kracht in januari 2022 uitbetaald. Deze 75 euro geldt bij een fulltime dienstverband. Bij een bruto inkomen van 2.570 euro betekent dat een salarisverhoging van 3 procent, oplopend tot 4,19 procent bij een salaris van 1.792 euro. Per 1 augustus 2022 volgt nog een verhoging van 2 procent met een minimum van 61 euro, op basis van een voltijd baan.

Medewerkers in de schalen 7 tot en met 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel plus doktersassistenten en verzorgenden in schaal 5 en 6 krijgen er per 1 augustus 2021 en 1 januari 2022 3,5 procent bij. De salarisverhoging over 2021 wordt in januari 2022 uitbetaald.

Voor medewerkers vanaf schaal 11 is per 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 een salarisverhoging van 1 procent afgesproken plus 1 procent met een maximum van 46 euro per maand. De salarisverhoging over augustus tot en met december 2021 wordt in januari 2022 uitbetaald.

Per 1 januari 2022 wordt het minimum uurloon verhoogd naar 14 euro. Dat is met name gunstig voor medewerkers in de lagere loonschalen.

Voor 2023 maken de onderhandelaars medio 2022 salarisafspraken. Daarover is nu al wel afgesproken dat ten minste de prijscompensatie wordt toegekend.

Werkdrukafspraken
Bij het ruilen van diensten krijgen medewerkers een toeslag van 90 euro wanneer de werkgever het rooster binnen 72 uur van tevoren wijzigt. Ook wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst uitgebreid van 4 naar 6 uur en bij een nachtdienst van 8 naar 14 uur. Daarnaast verbetert de toelage voor onregelmatige diensten door verhoging van de berekeningsbasis. Deze wordt voortaan berekent over het feitelijke salaris, tot een maximum van schaal 10 periodiek 8. Per 1 januari 2023 wordt de berekeningsgrondslag verder verhoogd naar eind schaal 10 (periodiek 12). Bovendien wordt de toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten uitgebreid naar de hogere schalen.

Ook hebben de onderhandelaars afspraken gemaakt over de invoering van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Daarbij krijgen nog te benoemen groepen medewerkers de mogelijkheid om drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Het is nu aan de achterban om op het akkoord te reageren. Dat kan tot 26 november. Bij instemming is de geplande zondagsdienst op 25 november van de baan.

Lees hier het volledige cao akkoord UMC 2021 – 2023 en de uitwerking salarisschalen middengroepen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris