Vier procent loonsverhoging voor medewerkers ouderenzorg

8 mei 2018 – De salarissen in de thuiszorg en ouderenzorg gaan vier procent omhoog. Ook leerlingen en stagiairs gaan er flink op vooruit. Dat is afgesproken in het akkoord voor een nieuwe cao VVT.

Blijf nu op de hoogte

40713 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De nieuwe cao met een looptijd van 15 maanden, gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2018 en loopt tot 1 juli 2019. Per 1 oktober worden de salarissen met 4 procent verhoogd. Leerlingen gaan er vanaf september 10 procent op vooruit en de stagevergoedingen worden zelfs met 16 procent verhoogd.

De loonsverhoging is hoger dan in andere sectoren. De bonden zijn dan ook zeer te spreken over het resultaat. Zij verwachten dat dit een goede prikkel is om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken wat hard nodig is. Zowel werkgevers als bonden willen de zorgsector aantrekkelijk houden voor huidige medewerkers, uitstroom uit de sector voorkomen en nieuwe medewerkers aantrekken.

Om de loonsverhogingen te realiseren is het noodzakelijk dat overheid, zorgverzekeraars en gemeenten reële en dekkende tarieven vaststellen én hanteren. Werkgevers en bonden stellen dat gemeenten nu vaak te lage tarieven betalen voor thuishulp en onvoldoende bekend zijn met de nieuwe eisen van de wmo-zorginkoop. Ook zouden verzekeraars vaak forse kortingen hanteren op de door de Nederlands zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven en wordt de loon-prijsindexering onvoldoende toegepast. De sociale partners vinden dat onaanvaardbaar. Daarom ontwikkelen zij een gezamenlijke strategie om financiers ertoe te bewegen reële tarieven te hanteren.

Oriëntatiebaan
Nieuw in de cao zijn de afspraken over een zogenaamde ‘oriëntatiebaan’. Een laagdrempelige manier om mensen in een korte periode kennis te laten maken met het werk in de VVT-sector. Het is bedoeld als glijbaan naar een reguliere baan of opleiding in de zorg.

Vakbonden en werkgevers leggen het akkoord de komende weken voor aan hun achterban waarna het wordt omgezet in een cao-tekst.

Door: Redactie Ambtenarensalaris