Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Waardering en werkdruk kernpunten in CAO Kraamzorg

12 mei 2022 – Er wordt nog druk onderhandeld over een nieuwe cao voor de kraamzorg die al sinds eind 2020 is verlopen. Hiervoor hebben de bonden een gezamenlijke inzet opgesteld. Daarin pleiten ze met name voor een betere balans tussen werk en privé en een hogere waardering waardoor medewerkers een zelfstandig economisch bestaan kunnen opbouwen.

Salaris en vergoedingen
Op loongebied willen de bonden onder andere een loonsverhoging van minimaal 100 euro netto per maand voor kraamverzorgenden in de schalen 35 en 40 en een inflatiecorrectie voor toekomstige loonsverhogingen. Ook willen ze de onderste twee periodieken van de schalen 35 tot en met 55 laten vervallen en aan de bovenkant twee periodieken toevoegen. Andere voorstellen betreffen de verhoging van de eindejaarsuitkering naar 8,33 procent, verhoging van de toeslag inconveniënte uren van 40 naar 50 procent en een thuiswerkvergoeding conform de richtlijnen van het Nibud. Omdat de sector al ruim een jaar geen cao meer heeft, zou er ook een compensatie met terugwerkende kracht van toepassing moeten zijn.

Werkdruk/duurzame inzetbaarheid
Andere punten die in de inzet terugkomen zijn het mogelijk maken van verlofsparen naar het voorbeeld van de cao VVT, het recht op onbereikbaarheid tijdens een vrije dag, de wachtdienst mee te laten tellen als arbeidstijd, het uurloon met 50 procent te verhogen en de maximale wachttijd te beperken tot twee dagen. Ook moeten kraamverzorgenden zeggenschap krijgen over hun werktijden.

Op 23 mei praten de bonden verder met Bo Geboortezorg. Ze hopen het voor de zomer eens te worden over de inhoud van de nieuwe cao.

Bekijk hier de volledige inzet van de bonden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris