Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Ziekenhuismedewerkers kunnen wettelijke verlofuren langer opnemen

30 maart 2021 – De termijn waarbinnen de wettelijke verlofuren over 2020 moeten worden opgenomen, is voor ziekenhuismedewerkers verschoven van 1 juli naar 31 december 2021.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Wettelijke verlofuren van een bepaald jaar moeten wettelijk voor 1 juli van het jaar erop worden opgenomen, anders komen ze te vervallen. In deze coronacrisis is alles anders. Hoewel ook nu gestimuleerd wordt het wettelijk verlof zo veel mogelijk op te nemen, is dat in de huidige crisis niet altijd mogelijk.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) adviseert daarom de wettelijke vervaltermijn op te schuiven naar 31 december dit jaar. Bent u door coronagerelateerde werkzaamheden tot 1 juli niet in staat uw wettelijk verlof van 2020 op te nemen, dan heeft u de mogelijkheid het restant voor 31 december 2021 op te nemen.

Belangrijk daarbij is dat over alle wettelijke verlofuren onregelmatigheidstoeslag (ort) wordt uitbetaald, ongeacht het moment waarop deze uren worden opgenomen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris