Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP past ruim 1.000 pensioenuitkeringen aan

4 maart 2019 – ABP heeft besloten van ruim 1.000 deelnemers de pensioenuitkering aan te passen. Bij ongeveer 700 deelnemers wordt te veel betaald pensioen teruggevorderd. Voor ruim 300 deelnemers leidt de aanpassing tot een verhoging.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt het pensioenfonds.

Aanleiding van de aanpassing is informatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de periode 2013-2015. Inkomensgegevens van de SVB over 2014 en 2015 zijn niet meegewogen bij het bepalen van de pensioenhoogte. De deelnemers die pensioen moeten terugbetalen ontvingen over een periode van vier jaar onterecht partnertoeslag. Voorheen konden gepensioneerden partnertoeslag krijgen wanneer hun partner nog geen 65 was en niet te veel verdiende. SVB houdt dit bij. Afgelopen najaar gaf de SVB deze informatie aan ABP door. Daaruit blijken honderden mensen onterecht te veel geld te hebben gekregen. “Om reden van evenwichtigheid naar alle deelnemers vorderen wij de te veel betaalde uitkeringen nu terug”, schrijft ABP.

ABP realiseert zich dat deze terugbetaling voor deelnemers vervelend is. Deelnemers kunnen het te veel ontvangen pensioen daarom terugbetalen over een periode van 72 maanden, in plaats van de gebruikelijke 60 maanden.

Het pensioenfonds heeft de betrokken deelnemers inmiddels per brief geïnformeerd. In het geval van een verlaging, gaat deze in principe per 1 mei 2019 in tenzij er met de deelnemer andere afspraken zijn gemaakt. Bij sommige deelnemers is afgelopen maand al een korting doorgevoerd. Dit was niet de bedoeling en wordt in overleg met de betrokkenen hersteld.

Door: Redactie Ambtenarensalaris