Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Gemeente

Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren.

Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en de genormaliseerde cao gemeenten vanaf 2020 van toepassing. De CAR-UWO is daarmee vervallen. Materiële rechten en plichten uit de CAR-UWO zijn omgezet naar de cao.

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente.

Salaristabellen gemeenten 2021 – 2022

Salaristabellen gemeenten 2019 – 2020

Als eerste op de hoogte

47687 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris