Gemeente

Blijf nu op de hoogte

43114 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. De rechten en plichten van gemeenteambtenaren zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst, de zogeheten CAR-UWO.

Per 1 januari 2020 wordt de Wnra van kracht. Streven is dat de CAR-UWO op 1 november 2018 is omgezet in een cao-tekst. Dan starten ook de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Gratis salarisupdates ontvangen?

43114 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

Op 4 juli 2017 hebben bonden en de VNG een principeakkoord bereikt voor een nieuwe gemeente cao met onder andere een loonsverhoging van 3,25 procent. De cao is op 5 oktober 2017 van kracht geworden en loopt tot en met 31 december 2018. U vindt de tekst hieronder.

Principeakkoord cao gemeenten 2017 – 2018

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente.

Salaristabel gemeenten 2017 – 2018