Gemeente

Blijf nu op de hoogte

44404 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. De rechten en plichten van gemeenteambtenaren zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst, de zogeheten CAR-UWO.

Per 1 januari 2020 wordt de Wnra van kracht. De tekst voor de genormaliseerde cao gemeenten vanaf 2020 is inmiddels beschikbaar.

Gratis salarisupdates ontvangen?

44404 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

Het overleg over een nieuwe cao gemeenten voor 2019 is geklapt. Via nieuws gemeenten blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Principeakkoord cao gemeenten 2017 – 2018

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente.

Salaristabel gemeenten 2017 – 2018