Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Gemeente

Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. De rechten en plichten van gemeenteambtenaren zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst, de zogeheten CAR-UWO.

Per 1 januari 2020 wordt de Wnra van kracht. Dan wordt de genormaliseerde cao gemeenten vanaf 2020 van toepassing.

Gratis salarisupdates ontvangen?

49232 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente.

Salaristabellen gemeenten 2019 – 2020

Salaristabellen gemeenten 2017 – 2018