Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Gemeente

Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. De rechten en plichten van gemeenteambtenaren zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst, de zogeheten CAR-UWO.

Per 1 januari 2020 wordt de Wnra van kracht. De tekst voor de genormaliseerde cao gemeenten vanaf 2020 is inmiddels beschikbaar.

Gratis salarisupdates ontvangen?

48881 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

Op 28 juni 2019 is er een principeakkoord bereikt voor een nieuwe gemeente cao voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Naar verwachting wordt het akkoord in september definitief. Via nieuws gemeenten blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Principeakkoord cao gemeenten 2019 – 2020

Principeakkoord cao gemeenten 2017 – 2018

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente.

Salaristabel gemeenten 2017 – 2018