Ambtenaren rijden het goedkoopst in een private leaseauto.

Meer informatie

Gemeente

Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren.

Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en de genormaliseerde cao gemeenten vanaf 2020 van toepassing. De CAR-UWO is daarmee vervallen. Materiële rechten en plichten uit de CAR-UWO zijn omgezet naar de cao.

Gratis salarisupdates ontvangen?

47585 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente.

Salaristabellen gemeenten 2019 – 2020

Salaristabellen gemeenten 2017 – 2018