Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Rijksoverheid

Als u bij de rijksoverheid werkt, dan bent u rijksambtenaar en valt u onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI, ACM en ZINL vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder.

Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. In plaats van een eenzijdige aanstelling heeft u voortaan een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Blijf als eerste op de hoogte

47478 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO Rijksoverheid

In verband met de Wnra is per 1 januari 2020 de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020 omgezet in een cao Rijk 2020. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. Op 28 september 2020 hebben bonden en werkgever een onderhandelingsresultaat cao Rijk 2020 bereikt voor de tweede helft van 2020.

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA) zijn per 1 januari 2020 vervallen.

In de onderstaande circulaire staan de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren per 1 januari 2019.

Financiële Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019

Salarisschalen Rijksoverheid

Salarisschalen Rijk 2018 – 2020

Verhogingsbedragen Rijk 2018 – 2020

Startsalarissen rijksoverheid per 1 januari 2020
Het startsalaris bij de Rijksoverheid is afgeleid van het opleidingsniveau dat voor de functie is vereist.
mbo vereist: € 2.209,35 – € 2.871,26 (schaal 6)
hbo vereist: € 2.605,10 – € 3.521,52 (schaal 8)
universiteit vereist: € 2.737,59 – € 4.400,17 (schaal 10)