Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Rijksoverheid

Als u bij de rijksoverheid werkt, dan bent u rijksambtenaar en valt u onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI, ACM en ZINL vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder.

Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. In plaats van een eenzijdige aanstelling heeft u voortaan een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Daardoor is de voormalige arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk omgezet in een cao Rijk.

Salarisschalen

Salarisschalen Rijk 2022 – 2024

Salarisschalen Rijk per 1 juli 2020

Salarisschalen Rijk 2018 – 2020

Startsalarissen rijksoverheid per 1 juli 2022
Het startsalaris bij de Rijksoverheid is afgeleid van het opleidingsniveau dat voor de functie is vereist.
mbo vereist: € 2.316,16 – € 3.097,92
hbo vereist: € 2.817,71 – € 3.782,52
universiteit vereist: € 2.957,19 – € 4.707,58
trainee: € 2.957,19 – € 4.707,58

Rechterlijke Macht

CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Rechterlijke macht 2022 – 2024

Arbeidsvoorwaardenakkoord Rechterlijke macht 2021 – 2022

CAO Rechterlijke macht 2018 – 2020

Salarisschalen

Salarisschalen Rechterlijke Macht per 1 juli 2021

Als eerste op de hoogte

50557 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris