Rijksoverheid

Blijf nu op de hoogte

39514 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Als u bij de rijksoverheid werkt, dan bent u rijksambtenaar en valt u onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI, ACM en ZINL vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder.

Per 1 januari 2020 wordt de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. Uw eenzijdige aanstelling wordt dan omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Gratis salarisupdates ontvangen?

39514 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO Rijksoverheid

Op 25 juni 2018 zijn bonden en minister een Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020 overeengekomen. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

Voor rijksambtenaren gelden het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). Het ARAR bevat bijvoorbeeld regels over de aanstelling, het salaris, vakantie en verlof, medezeggenschap en ontslag. Het BBRA regelt de salarisschalen.

Het huidige ARAR is geldig van 1 mei 2018 tot en met heden.

Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Het huidige BBRA is geldig van 1 juli 2018 tot en met heden.

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA)

Onderhandelaarsakkoord VWNW- en WW-beleid 2017

In de onderstaande circulaire staan de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren per 1 januari 2018.

Financiële Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2018

Salarisschalen Rijksoverheid

Salarisschalen BBRA 1984 per 1 januari 2017, behorend bij Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020:

Salarisschalen Rijk 2018-2020

De bijlage met verhogingsbedragen die hoort bij de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020 vindt u hieronder.

Verhogingsbedragen Rijk 2018 – 2020

Startsalarissen rijksoverheid 2017
middelbaar beroepsonderwijs: € 1.999,90 – € 2.679,38 bruto per maand (schaal 6)
hoger beroepsonderwijs: € 2.431,01 – € 3.286,18 bruto per maand (schaal 8)
universitair opgeleid: € 2.554,64 – € 4.106,12 bruto per maand (schaal 10)