Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Rijksoverheid

Als u bij de rijksoverheid werkt, dan bent u rijksambtenaar en valt u onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI, ACM en ZINL vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder.

Per 1 januari 2020 wordt de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. Uw eenzijdige aanstelling wordt dan omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Gratis salarisupdates ontvangen?

49233 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO Rijksoverheid

In verband met de Wnra per 1 januari 2020 is de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020 omgezet in een cao Rijk 2020. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

Voor rijksambtenaren gelden het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA). Het ARAR bevat bijvoorbeeld regels over de aanstelling, het salaris, vakantie en verlof, medezeggenschap en ontslag. Het BBRA regelt de salarisschalen.

Onderhandelaarsakkoord VWNW- en WW-beleid 2017

In de onderstaande circulaire staan de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren per 1 januari 2019.

Financiële Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019

Salarisschalen Rijksoverheid

Salarisschalen BBRA 1984 per 1 januari 2017, behorend bij Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020:

Salarisschalen Rijk 2018-2020

De bijlage met verhogingsbedragen die hoort bij de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020 vindt u hieronder.

Verhogingsbedragen Rijk 2018 – 2020

Startsalarissen rijksoverheid per 1 juli 2019
Het startsalaris bij de Rijksoverheid is afgeleid van het opleidingsniveau dat voor de functie is vereist.
mbo vereist: € 2.166,03 – € 2.814,96 (schaal 6)
hbo vereist: € 2.554,02 – € 3.452,47 (schaal 8)
universiteit vereist: € 2.683,91 – € 4.313,89 (schaal 10)