Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Rijksoverheid

Als u bij de rijksoverheid werkt, dan bent u rijksambtenaar en valt u onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI, ACM en ZINL vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder.

Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. In plaats van een eenzijdige aanstelling heeft u voortaan een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Daardoor is de voormalige arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk omgezet in een cao Rijk.

Salarisschalen

Salarisschalen Rijk 2022 – 2024

Salarisschalen Rijk per 1 juli 2020

Salarisschalen Rijk 2018 – 2020

Startsalarissen Rijksoverheid per 1 april 2023
Het startsalaris bij de Rijksoverheid is afgeleid van het opleidingsniveau dat voor de functie is vereist.
mbo vereist: € 2.385 – € 3.190
hbo vereist: € 2.902 – € 3.896
universiteit vereist: € 3.045 – € 4.848
trainee: € 3.045 – € 4.848
stagiair elk opleidingsniveau: € 747

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris