Rijksoverheid

Blijf nu op de hoogte

28498 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Als u werkt binnen de rijksoverheid dan bent u rijksambtenaar en valt u onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI en ACM vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder.

Gratis salarisupdates ontvangen?

28498 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO Rijksoverheid

Voor rijksambtenaren gelden het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). Het ARAR bevat bijvoorbeeld regels over de aanstelling, het salaris, vakantie en verlof, medezeggenschap en ontslag. Het BBRA regelt de salarisschalen.

Het huidige ARAR is geldig van 1 januari 2018 tot en met heden.

Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Het huidige BBRA is geldig van 1 januari 2018 tot en met heden. In oktober 2017 hebben bonden en werkgever een loonakkoord bereikt voor 2017. Dit is verwerkt in de onderstaande arbeidsvoorwaardenovereenkomst.

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA)

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017

Onderhandelaarsakkoord VWNW- en WW-beleid 2017

In de onderstaande circulaire staan de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren per 1 januari 2018.

Financiële Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2018

Salarisschalen Rijksoverheid

Salarisschalen BBRA 1984 per 1 januari 2017, behorend bij Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017:

Salarisschalen per 1 januari 2017

De bijlage met verhogingsbedragen die hoort bij de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 vindt u hieronder.

Verhogingsbedragen 2017

Startsalarissen rijksoverheid 2017
middelbaar beroepsonderwijs: € 1.999,90 – € 2.679,38 bruto per maand (schaal 6)
hoger beroepsonderwijs: € 2.431,01 – € 3.286,18 bruto per maand (schaal 8)
universitair opgeleid: € 2.554,64 – € 4.106,12 bruto per maand (schaal 10)